Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Jako výrobci etiket máme zodpovědnost nejen za to, aby byl náš provoz udržitelnější, ale také za to, aby naše výrobky vhodně doplnily ekologická řešení obalů našich zákazníků. Pečlivě si tedy vybíráme i své dodavatele. Jedním z předních výrobců a dodavatelů materiálů pro výrobu samolepicích etiket u nás v Label Design je společnost Avery Dennison. Vzájemně s ní jsme spojili síly nejen ve výrobě, ale také při psaní tohoto článku, ve kterém bychom vám chtěli představit trendy týkající se udržitelných materiálů určených pro výrobu a potisk etiket. Požadavky na trvale udržitelný rozvoj ve výrobě rychle rostou a jejich nastavení probíhá i v obalovém průmyslu a v oblasti tisku. Zvyšující se poptávka po udržitelnějších obalech ukazuje směr i výrobcům materiálů, kteří jdou tomuto trendu naproti. Přicházejí na trh s řešeními, která napomáhají tomu, aby i jejich odběratelé prostřednictvím šetrnějších materiálů mohli naplňovat své strategie udržitelnosti.

Čím dál tím víc se skloňuje výraz Ekodesign. Ekodesign výrobků je zásadním faktorem strategie pro výrobkovou politiku. Jde o preventivní přístup, který má optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při zachování jejich funkčních vlastností. U mnoha výrobků spojených se spotřebou energie lze totiž dosáhnout úspor energie i snížení dopadů na životní prostředí jen lepším návrhem či změnou použitého materiálu. To v konečném výsledku vede k ekonomickým úsporám podniků i konečných spotřebitelů.

Tématem číslo jedna se stávají šetrné materiály, recyklovatelné obaly, nezávadné barvy i plasty a výroba, která šetří zdroje. Udržitelnost se stala důležitým středobodem a přidanou hodnotou podniků. Na dodavatelích leží zodpovědnost za to, jak moc dokážou do svých materiálů tyto požadavky promítnout a pomoci tak naplňovat enviromentální cíle.
Zákonodárci na tyto trendy reagují legislativními normami, které zvýhodňují používání moderních materiálů, zatímco standardní materiály zatěžují taxami. Konkrétním příkladem může být povinné použití minimálně 25 % podílu recyklátu v PET lahvích či tzv. “plastic tax” v různých zemí Evropy.

Materiály s certifikací FSC

Výrobci papírových materiálů se velmi často setkávají s otázkou, jaký je původ dřeva, ze kterého materiál vyrábějí. Jestli bylo těženo šetrně, a zda je celý proces výroby produktu ekologický a zdravotně nezávadný. Papír je obnovitelnou surovinou, ale je potřeba dbát na pečlivé obhospodařování půdy a obnovu lesního porostu. Certifikace FSC je zaměřena právě na kvalitu lesního hospodářství a kvalitu zpracovatelského řetězce. Tyto kvality se pro koncové spotřebitele stávají jedním z významných rozhodujících faktorů. Proto ve svém portfoliu jako samozřejmost nabízíme výrobu etiket z materiálů s touto certifikací.

Materiály s podílem recyklátu

Za ekologické materiály považujeme takové materiály, ve kterých je podíl (obvykle 15 % - 100 %) základních suroviny nahrazen recyklátem. Původní výrobek se recykluje a recyklát se stane součástí nového materiálu. Takhle přesně funguje cirkulární ekonomika. V nabídce našeho dodavatele Avery Dennison můžete těchto materiálů najít opravdu mnoho.
Díky moderním recyklačním postupům mohou nabídnout s různým obsahem recyklátu nejen materiály papírové, ale i fóliové materiály recyklované plně chemickou cestou – pyrolýzou (termický rozklad látek bez přístupu kyslíku).

Materiály z organického odpadu a obnovitelných zdrojů

K výrobě etiket využíváme i materiály vyrobené s použitím organických aditiv. Odpad, který vznikne z produkce organických potravin tedy nemusí nutně skončit na skládce, ale má další použití. Využíváme materiály s příměsí trávy, ječmenu, korku, z vylisovaných vinných hroznů, cukrové třtiny apod. Díky specifickému zabarvení, které souvisí s druhem použité suroviny, získávají etikety přirozený, ale naprosto jedinečný vzhled. Tyto materiály jsou tedy velmi vděčnou volbou pro ekologický re-branding značky.
Dalším oblíbeným materiálem pro výrobu etiket jsou fóliové etikety vyrobené z obnovitelných zdrojů. Materiály mají identické vlastnosti jako materiály běžné a navíc jsou plně kompostovatelné.

Materiály redukující potřebu zdrojů

Mezi materiály, jejichž výroba zatěžuje životní prostředí méně než ty konvenční, patří materiály redukující spotřebu primárních zdrojů (např. ropa, celulóza). Tento materiál má nižší nároky na spotřebu zdrojů, zanechává méně odpadu a s tím související významně nižší ekologickou stopu. Příkladem může být přechod ze standardní PE fólie na moderní materiál MDO, kde dochází k redukci zdrojů při výrobě ve výši 39 % elektrické energie, 82 % vody a 74 % CO2 emisí.


Materiály umožňující recyklaci

Z hlediska ekodesignu je důležité uvažovat i nad koncem životnosti obalu či výrobku, tak aby byl jednoduše a ekonomicky výhodně recyklovatelný. Takovým příkladem může být materiál CleanFlakeTM, který umožňuje čistou recyklaci PET obalů na rPET v potravinářské kvalitě. Materiál umožňuje bez dodatečných investic do recyklačního procesu oddělení kontaminantů od PET vloček a ekonomicky tak zvýhodňuje materiálovou recyklaci. Výsledkem je recyklát ve vysoké kvalitě, který je v souladu s výše uvedenou legislativní povinností přimíchávání 25 % recyklátu do PET lahví.
K dispozici jsou dále materiály smývatelné v různých roztocích určené pro vratné obaly a materiály v souladu s tzv. monomateriálovým přístupem. Oblíbenou volbou spotřebitelů jsou také materiály se snímatelnými lepidly.
Jako výrobci etiket jsme jen jeden článek celého řetězu různorodých na sebe navazujících operací. Je proto důležité sledovat celý životní cyklus našich výrobků tak, abychom mohli vhodně doplnit šetrnější obaly svých zákazníků, a celý udržitelný proces nebyl narušen. 

Dále doporučeno:

Správná velikost písma pro tisk

19/10/2022

Vznik písma byl jedním z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva. Písmo se stalo prostředkem rozvoje pokročilejších civilizací a umožnilo přenášet cenné zkušenosti a poznatky napříč generacemi. Nejprve přinášelo informace, postupem

Přečíst celý článek
Správná velikost písma pro tisk

LINERLESS, inovace v oblasti etiketování

12/12/2022

Vánoční svátky pomalu přicházejí, ale my jsme na ně nečekali a svůj dárek jsme si nadělili s předstihem. Rozhodli jsme se totiž rozšířit strojový park o další model, a ne

Přečíst celý článek
LINERLESS, inovace v oblasti etiketování