Braillovo písmo je speciální druh písma, určeného pro nevidomé nebo slabozraké osoby. Písmo, vynalezl kolem roku 1824 francouz Louise Braill a po něm je také pojmenováno. V současnosti nejvyužívanější je Braillovo písmo na obalech farmaceutickým přípravků, kde je ze zákona povinné od roku 2004. Tento typ speciálních znaků umíme aplikovat na etikety v souladu s technickou normou ČSN EN ISO 17 351.

Technologie vytlačování bodů abecedy Braillova písma je velmi podobná slepotisku. K provedení Braillova písma na obalech se může použít technologie embosu, sítotisku nebo inkjetu. Tento typ speciálního písma má však velmi přísná kritéria. Aby se zajistilo, že čtenáři Braillova písma mohou identifikovat text, musí být výška bodu 0,20 mm. Sady znaků jsou tvořeny písmeny, číslicemi, interpunkčními znaky, symboly a speciálními znaky. Každý braillský znak sestává až ze šesti bodů, sestavených do dvou sloupců po třech.

Aplikace písma užitím sítotisku je dobře zavedený postup. Tato technologie umožňuje použít různé substráty, od papíru přes lepenku až po polymery. Je důležité mít na paměti, že body nesmí zhoršit čitelnost grafiky a textu pod nimi. Také se doporučuje, nedávat Braillovo písmo na uzávěry obalů.

U nás ve výrobě na požadavky typu Braillovo písmo máme speciální stroj, který je pro tisk Braillova písma přímo určen a využívá technologii XDOT®. Jedná se o vrstvení speciálního UV laku. Po vytvrzení vznikne požadovaný reliéf splňující parametry ČSN EN 15823.

Víte, kde se můžete nejčastěji setkat právě s tímto typem písma? Všude kolem nás!

Na obalech farmaceutických výrobků a léčiv nebo například ve výtazích v okolí tlačítek.

Pro objednání této technologie nebo zjištění více informací kontaktujte naše obchodní oddělení pomocí tlačítka níže.

Dále doporučeno:

Udržitelné trendy při výrobě samolepicích etiket

23/08/2022

Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Jako výrobci etiket máme zodpovědnost nejen za to, aby byl náš provoz udržitelnější,

Přečíst celý článek
Udržitelné trendy při výrobě samolepicích etiket

Zajímavosti ze světa Sítotisku: Svítící laky

21/02/2022

V polygrafickém průmyslu existuje nezměrné množství různých zajímavých laků. V tomto článku Vám představíme dvě z možností svítících UV laků pro sítotisk. Využít se dají na širokou škálu materiálů, od

Přečíst celý článek
Zajímavosti ze světa Sítotisku: Svítící laky