Vznik písma byl jedním z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva. Písmo se stalo prostředkem rozvoje pokročilejších civilizací a umožnilo přenášet cenné zkušenosti a poznatky napříč generacemi. Nejprve přinášelo informace, postupem času začalo lidi i bavit a vzbuzovat v nich radost. My se ale nechceme zabývat jeho obsahem, ale pozornost budeme věnovat hlavně formě písma. V tomto článku vám nastíníme pravidla pro použití písma v polygrafickém průmyslu tak, aby i po vytištění plnilo správně svoji funkci.

Rodiny písma

Začneme rozdělením typů písem v polygrafii a přidáme něco málo z typografického slovníku. Písmo jako takové je vlastně kompletní sada znaků, písmen, číslic a symbolů, které sdílejí společnou tloušťku, šířku a styl. Každé písmo má danou svoji sadu neboli rodinu, ve které sdílí společný vzhled.

Fonty

Grafici, při vytváření návrhů musí uvažovat o tom, jaký typ písma použijí, jinak řečeno jaký si vyberou font. Fontů existuje nepřeberné množství a dělí se do dvou základních skupin, písmo patkové neboli serif a bezpatkové neboli sans serif. Nejvhodnější pro tisk jsou fonty bezpatkové jakými jsou např. Arial nebo Calibri. Problémem nemusí být ani písma ozdobná, či kaligrafická. Důležité však je, vždy dodržet správnou velikost písma a zvážit jeho barevnost tak, aby se dobře četla.

Label design a.s.

Bezpatkový font Arial

Label design a.s.

Patkový font Times New Roman

Velikost písma

Velikost písma hraje naprosto zásadní roli při čitelnosti textů. Pravidla pro písmo určené k tisku se liší od těch, která jsou určená pro elektronickou podobu písma. Velikost písmen se udává v typografických bodech nebo také zkratkou pt (petit).

Obecně platí, že čitelné je písmo od velikosti 5 pt, záleží však na použité barvě a na tom, zda jsou texty v pozitivu nebo negativu. V negativu by text měl mít co nejvyšší kontrast, oproti barevnému pozadí. Důležitým faktorem je také rastrování. Pokud nepoužijeme text v plném krytí, může rastr výrazně zhoršit čitelnost.

V potravinářském průmyslu dokonce platí pro velikost písma povinná nařízení. Výška malého písmene x nesmí být menší než 1,2 mm.
Chcete-li text využít nejen jako informační prostředek, ale i jako designový prvek, doporučujeme písmena různými způsoby zušlechtit.

Dále doporučeno:

Znovu jsme získali ocenění Programu Czech Superbrands

11/01/2022

Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul je znakem speciálního postavení a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu. Pečeť Superbrands získají značky

Přečíst celý článek
Znovu jsme získali ocenění Programu Czech Superbrands

Správně připravená tisková data

12/08/2021

Chcete-li zvýšit efektivitu a šetřit časem? Zde naleznete článek o tom, jak správně připravit data pro tisk. Čím lépe připravená data dodáte, tím rychlejší bude zpracování korektury pro finální schválení

Přečíst celý článek
Správně připravená tisková data
>