Vznik písma byl jedním z nejvýznamnějších událostí v dějinách lidstva. Písmo se stalo prostředkem rozvoje pokročilejších civilizací a umožnilo přenášet cenné zkušenosti a poznatky napříč generacemi. Nejprve přinášelo informace, postupem času začalo lidi i bavit a vzbuzovat v nich radost. My se ale nechceme zabývat jeho obsahem, ale pozornost budeme věnovat hlavně formě písma. V tomto článku vám nastíníme pravidla pro použití písma v polygrafickém průmyslu tak, aby i po vytištění plnilo správně svoji funkci.

Rodiny písma

Začneme rozdělením typů písem v polygrafii a přidáme něco málo z typografického slovníku. Písmo jako takové je vlastně kompletní sada znaků, písmen, číslic a symbolů, které sdílejí společnou tloušťku, šířku a styl. Každé písmo má danou svoji sadu neboli rodinu, ve které sdílí společný vzhled.

Fonty

Grafici, při vytváření návrhů musí uvažovat o tom, jaký typ písma použijí, jinak řečeno jaký si vyberou font. Fontů existuje nepřeberné množství a dělí se do dvou základních skupin, písmo patkové neboli serif a bezpatkové neboli sans serif. Nejvhodnější pro tisk jsou fonty bezpatkové jakými jsou např. Arial nebo Calibri. Problémem nemusí být ani písma ozdobná, či kaligrafická. Důležité však je, vždy dodržet správnou velikost písma a zvážit jeho barevnost tak, aby se dobře četla.

Label design a.s.

Bezpatkový font Arial

Label design a.s.

Patkový font Times New Roman

Velikost písma

Velikost písma hraje naprosto zásadní roli při čitelnosti textů. Pravidla pro písmo určené k tisku se liší od těch, která jsou určená pro elektronickou podobu písma. Velikost písmen se udává v typografických bodech nebo také zkratkou pt (petit).

Obecně platí, že čitelné je písmo od velikosti 5 pt, záleží však na použité barvě a na tom, zda jsou texty v pozitivu nebo negativu. V negativu by text měl mít co nejvyšší kontrast, oproti barevnému pozadí. Důležitým faktorem je také rastrování. Pokud nepoužijeme text v plném krytí, může rastr výrazně zhoršit čitelnost.

V potravinářském průmyslu dokonce platí pro velikost písma povinná nařízení. Výška malého písmene x nesmí být menší než 1,2 mm.
Chcete-li text využít nejen jako informační prostředek, ale i jako designový prvek, doporučujeme písmena různými způsoby zušlechtit.

Dále doporučeno:

GTIN kódy na našich dodacích listech

13/06/2023

Při identifikaci výrobků se do popředí čím dál častěji dostávají tzv. GTIN kódy, a i vy se nás často ptáte na možnost jejich využití. Ale co to vlastně GTIN kód

Přečíst celý článek
GTIN kódy na našich dodacích listech

Zajímavosti ze světa Sítotisku: Svítící laky

21/02/2022

V polygrafickém průmyslu existuje nezměrné množství různých zajímavých laků. V tomto článku Vám představíme dvě z možností svítících UV laků pro sítotisk. Využít se dají na širokou škálu materiálů, od

Přečíst celý článek
Zajímavosti ze světa Sítotisku: Svítící laky