Vytvoření etikety pro logistiku a vkládání dat do tiskových polí

Kromě tisku etiket se věnujeme také oblasti označování zboží. Protože na tuto problematiku dostáváme často dotazy a jedná se o velmi široké téma, rozhodli jsme se z něj udělat krátký seriál. V něm vám přiblížíme informace z oblasti výroby, dotisku a aplikace etiket. Postupně si řekneme pár informací o možnostech dotisku, technologiích, materiálech, povrchové úpravě, kvalitě a trvanlivosti tisku. V následujícím textu si vysvětlíme něco o vytvoření etiket pro logistiku a vkládání dat do tiskových polí.

CO SE NEJČASTĚJI DOTISKUJE?

Vždy záleží na zákazníkovi, jaký rozsah tisku potřebuje. Realizovat tisk se dá na celou plochu etikety, nebo je možné tisknout např. jen datum výroby a spotřeby, sériové číslo, čárový kód apod. To je možné rozdělit na dvě oblasti, oblast logistiky a ostatních aplikací.

V logistice tiskneme plný rozsah dat, textů, čárových a 2D kódů obvykle na celou plochu etikety do určených polí. Můžeme použít data „pevná“ a „proměnná“, či kombinovat tisk dat pevných, vložených v aplikaci, s daty proměnnými, vloženými z databáze nebo systému zákazníka.

Data, text, čárový kód a ostatní informace vkládáme na plochu etikety prostřednictvím některé aplikace, určené pro tvorbu tisku. U nás používáme a zákazníkům dodáváme NiceLabel a BarTender.

Zákazník si v prostředí aplikace vytváří tisková pole, která si umístí dle libosti na ploše etikety a do nich pak vkládá data (texty, čárové kódy…), jak pevná v aplikaci, tak i proměnná z databází nebo systému.
APLIKACE mají připravené nástroje pro snadné vkládání a konfiguraci lineárních a 2D kódů, obrázků, symbolů, atd.

PEVNÁ, STÁLÁ DATA NA ETIKETĚ

Pevná data jsou nejčastěji data nesoucí informace o daném výrobku dle požadavků legislativy, např. název, složení, alergeny, symboly pro recyklaci nebo evidované čárové kódy. Etikety s těmito daty jsou obvykle umístěny na zadní, nebo spodní straně výrobku. I tato data mohou být dotiskována do pole grafické etikety.

PROMĚNNÁ DATA:

Pro proměnná data si zákazník vytvoří tisková pole stejně jako u tvorby etikety s daty pevnými. Do těchto polí jsou následně vkládána data automaticky z určeného umístění, typické je například vkládání časového a datového pole z operačního systému PC. Data lze vkládat z databází, či výrobního systému zákazníka.

Příště si povíme o technologiích a způsobech dotisku dat na etikety, následovat budou informace o materiálech vhodných pro dotisk a o jejich povrchové úpravě.

Dále doporučeno:

Etikety s ražbou na strukturovaném materiálu

16/09/2022

Etiketa pyšnící se do daleka barevnou ražbou zaujme na první pohled. Kombinací ražby s tím správným materiálem lze u produktů dosáhnout luxusního vzhledu, který rozhodně upoutá oči zákazníků. Přemýšlíte o

Přečíst celý článek
Etikety s ražbou na strukturovaném materiálu

Label design 30 let: V hlavní roli Backoffice

31/08/2023

Práce odborných asistentek je pro tiskárnu naprosto klíčová. Jestli si ale pod pojmem asistent/ka představujete někoho, kdo vaří kávu nebo se stará o kalendáře, tak to vás hned vyvedu z

Přečíst celý článek
Label design 30 let: V hlavní roli Backoffice