Kvalita

Kvalita

Hlavním cílem naší firmy je spokojený zákazník a jeho perspektivní spolupráce s naší firmou. Bez kvalitní produkce, která je zabezpečena profesionálním přístupem pracovníků a kvalitním zázemím, nelze tohoto cíle dosáhnout. Naše společnost úspěšně absolvovala certifikační audit české společnosti pro jakost. Získali jsme certifikaci pro:

young man touching in stars in screen

Bezpečnostní provoz

Pro speciální produkci je zajištěn security režim výroby. Zvýšený dohled produkce kamerovým systémem, nadstandartní dozor a kontrola, okamžitá skartace odpadového materiálu, uložení hotových produktů do zabezpečeného trezoru před expedicí. Jedná se zejména o produkci s aplikací bezpečnostních prvků například aplikace hologramů, kódy skryté stírací ražbou.

Three Security cameras frontal view on concrete wall

Mezioperační kontrola při výrobě samolepicích etiket

Ve všech fázích výroby je vždy dané oddělení zodpovědné za kvalitu produktu. Každý pracovník naší firmy je povinen svou práci zkontrolovat před odevzdáním. Takto se nám daří včas zachytit a opravit chyby bez ohrožení kvality a dodávky produkce zákazníkům. Na základě zkušeností se vždy zaměřujeme u konkrétního druhu produktu na komplikovanější části procesu výroby. Máme definovány i speciální režimy výroby, například pro farmacii či průmysl.

Depositphotos_99107838_xl-2015_Klient v tiskárně řízení práce_small

Výstupní kontrola při výrobě samolepicích etiket

Před samotnou expedicí je každá zakázka prověřena výstupní kontrolou. Hotové produkty jsou prověřeny ve shodě k zadání (barevnost, materiál, rozměry atd.). Pokud je nalezena jakákoliv neshoda, zakázka není propuštěna k expedici. Je možné vystavit pro každou dodávku kontrolní protokol, který je přiložen k dodacímu listu.

Jako speciální službu nabízíme 100% kontrolu produkce, kterou zajišťujeme na poslední operaci inspekčním automatem. Toto zařízení umožňuje detekovat i tu nejmenší chybu produktu, dle nastavení úrovně citlivosti na konkrétní sledovaný parametr. Chybné produkty, které jsou již mimo povelené parametry jsou nahrazeny správnými produkty, jejichž parametry jsou již v normě.

Depositphotos_48254305_xl-2015_Spektrofotometr robota opatření barevné skvrny na testovací arch_small