ISO 14001

V roce 2004 získala naše společnost LABEL design certifikaci ISO 14001. Na základě toho uplatňujeme a udržujeme systém environmentálního managementu a neustále zlepšujeme jeho efektivnost. Management životního prostředí snižuje dopady činností naší společnosti na životní prostředí. V rámci dlouholeté spolupráce s významnými klienty jsme byli zařazeni do programu SONY Green Partners, který usiluje o regulaci škodlivých látek s cílem výroby ekologicky šetrných produktů.