Udržitelnost

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím, v co nejméně pozměněné podobě. Požadavky na trvale udržitelný rozvoj ve výrobě rychle rostou a jejich nastavení probíhá i v obalovém průmyslu a v oblasti tisku. Jako výrobci etiket máme zodpovědnost nejen za to, aby byl udržitelnější celý náš provoz, ale také za to, aby naše výrobky vhodně doplnily ekologická řešení obalů našich zákazníků. Jsme jen jeden článek celého řetězu různorodých na sebe navazujících operací. Je proto důležité sledovat celý životní cyklus našich výrobků tak, aby celý udržitelný proces nebyl nijak narušen.


Jsme odpovědní a dbáme na to, abychom naším provozem zasahovali do přirozeného běhu přírody, co nejméně. Ke svému okolí se chováme šetrně a s respektem. Každou novou technologii či koupi nového stroje posuzujeme nejprve optikou trvale udržitelného rozvoje. Výrobní procesy zdokonalujeme a minimalizujeme spotřebu energie, vody a odpadu.  Ve svém portfoliu nabízíme mnoho alternativních šetrnějších řešení a ve své produkci omezujeme materiály, které jsou špatně rozložitelné.

Výrobu etiket už od začátku přizpůsobujeme tomu, aby řešila celoživotní cyklus a naše výrobky vhodně doplňovaly ekologické obaly našich zákazníků a usnadnily třídění odpadu konečných spotřebitelů. Nabízíme mezinárodní zkušenosti s výrobou etiket v souladu s vysokými nároky na jejich vzhled i přínos k udržitelnosti.

Největšími průkopníky trvale udržitelného rozvoje na Zemi, jsou firmy, které celý systém implementovaly do svých firemních strategií a promítly do svých dodavatelsko-odběratelských řetězců. Těmto firmám pomáháme naplňovat cíle zaměřující se na enviromentální politiku i možnost odlišit se od konkurence.