Udržitelnost

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím, v co nejméně pozměněné podobě. Požadavky na trvale udržitelný rozvoj ve výrobě rychle rostou a jejich nastavení probíhá i v obalovém průmyslu a v oblasti tisku. Jako výrobci etiket máme zodpovědnost nejen za to, aby byl udržitelnější celý náš provoz, ale také za to, aby naše výrobky vhodně doplnily ekologická řešení obalů našich zákazníků. Jsme jen jeden článek celého řetězu různorodých na sebe navazujících operací. Je proto důležité sledovat celý životní cyklus našich výrobků tak, aby celý udržitelný proces nebyl nijak narušen.


V roce 2023 jsme do svého strojového parku zařadili technologii LINERLESS a stali jsme se tak prvním a jediným výrobcem bezpodložkových etiket v České republice. Tato technologie umožňuje výrobu etiket bez tradičního silikonového podkladu. Originální etikety jsou vyráběny tak, aby po sobě při aplikaci nezanechávaly podkladový silikonový pás, který je při tisku jiných druhů etiket samozřejmostí. Odpad z etiket je pro etiketovací průmysl výzvou po celá desetiletí. Nahrazení klasických etiket Linerless etiketami tento problém řeší. K výrobě Linerless etiket je potřeba mnohem méně vstupního materiálu, na jednu roli se etiket vejde více než těch klasických, takže aplikace na výrobek je efektivnější a jednotlivé role šetří místo ve skladu či při přepravě. Z Linerless etiket nevzniká odpad, který je třeba likvidovat. Při použití Linerlessu v tiskárnách se při tisku délka štítku automaticky přizpůsobuje množství informací na etiketě pro každou položku, čímž minimalizuje velikost štítku a opět také množství odpadu.


Jsme odpovědní a dbáme na to, abychom naším provozem zasahovali do přirozeného běhu přírody, co nejméně. Ke svému okolí se chováme šetrně a s respektem. Každou novou technologii či koupi nového stroje posuzujeme nejprve optikou trvale udržitelného rozvoje. Výrobní procesy zdokonalujeme a minimalizujeme spotřebu energie, vody a odpadu.  Ve svém portfoliu nabízíme mnoho alternativních šetrnějších řešení a ve své produkci omezujeme materiály, které jsou špatně rozložitelné.


Výrobu etiket už od začátku přizpůsobujeme tomu, aby řešila celoživotní cyklus a naše výrobky vhodně doplňovaly ekologické obaly našich zákazníků a usnadnily třídění odpadu konečných spotřebitelů. Nabízíme mezinárodní zkušenosti s výrobou etiket v souladu s vysokými nároky na jejich vzhled i přínos k udržitelnosti.

Největšími průkopníky trvale udržitelného rozvoje na Zemi, jsou firmy, které celý systém implementovaly do svých firemních strategií a promítly do svých dodavatelsko-odběratelských řetězců. Těmto firmám pomáháme naplňovat cíle zaměřující se na enviromentální politiku i možnost odlišit se od konkurence.