EKO-KOM

Zapojili jsme se do systému sdruženého plnění EKO-KOM a plníme tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle zákona o odpadech. Nepoužíváme ve své produkci materiály, které jsou špatně rozložitelné, udržujeme ve svých prostorech čistotu a pořádek, řešíme cílený sběr starých elektrospotřebičů a baterií, třídíme odpad.

Veškeré investice do nových technologií jsou posuzovány i z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí